Slachtofferhulp

De training heeft als doel leidinggevenden en managerst te ondersteunen in de Opvang en Nazorg van medewerkers na agressie en schokkende gebeurtenissen.


Opvang & Nazorg | LUNIEK Training & Acteurs

Getroffen collega’s ondersteunen
De training richt zich specifiek op leidinggevenden en managers, omdat zij verantwoordelijk zijn voor het opzetten van een goed beleid op dit gebied, maar ook een aantal cruciale elementen van dit beleid zelf uit moeten voeren.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • De eerste opvanggesprek met de werknemer(s)
  • Welke praktische zaken dienen zo spoedig mogelijk geregeld te worden om de stress bij de slachtoffer(s) en andere medewerkers zo laag mogelijk te houden?
  • Gesprekstechnieken
  • Omgaan met de ontstane onrust binnen de gehele organisatie
  • Hoe verleent u nazorg op lange termijn?

Handreiking Opvang & Nazorg
Een belangrijke voorwaarde voor een succesvol trainingstraject is dat deze gebaseerd is op het beleid en de protocollen van uw organisatie. Onderstaand document geeft u informatie over maatregelen die u kunt nemen om binnen uw organisatie medewerkers effectieve opvang te verlenen na schokkende gebeurtenissen. Deze handreiking bevat een gedegen aanpak die overeenkomt met de richtlijnen van de door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties opgestelde ‘Veilige Publieke Taak’: Download hier de Handreiking Opvang & Nazorg.

Na het lezen van de informatie zult u begrijpen dat oefening en training een belangrijk onderdeel is van het opstellen en kunnen uitvoeren van het beleid. We informeren u hier graag over! Wij versterken graag uw organisatie door uw werknemers met daadkrachtige handvatten te voorzien en klaar te maken voor de praktijk!

Met onze handvatten en praktische tips kunt u vertrouwd het gesprek aan met uw medewerker en op maat ondersteuning bieden.
Bel vrijblijvend voor meer informatie: 024 - 323 14 14 of ga naar Contact