OVERVALTRAINING

Een (inter)actieve training met bewustwording over een mogelijke overval met op maat gemaakte groepsgesprekken, demonstraties, oefeningen, workshops en een handout.

Overvaltraining | LUNIEK Training & Acteurs

Een overval: inzichtelijk
Onze maatwerk overvaltrainingen zijn ontworpen voor bedrijven die risico lopen om overvallen te worden en richt zich naast de verkenning van een mogelijke overval, ook op praktische tips. Het omgaan met de eigen spanning en de-escalerend handelen naar de overvaller(s) is de essentie van de training. We vergroten het zelfvertrouwen van de cursisten door dynamische oefeningen in het adequaat handelen bij een overval. Cursisten ervaren hun eigen primaire reactie, spanning en emotie, en leren deze te hanteren door middel van gezamenlijke vrijblijvende spanningscontroleworkshops.

Elementaire bewustwording
We besteden aandacht aan de verschillende fases van een overval:
- wat kan uw personeel doen om een overval te voorkomen? (Preventie)
- wat kan uw personeel doen tijdens een overval? (RAAK methode)
- wat kan uw personeel doen na een overval? (Protocol)

(L)uniek maatwerk
LUNIEK Training & Acteurs ontwerpt tevens een handout op maat voor uw organisatie. De combinatie van theorie, workshops, oefeningen met de trainingsacteurs en deze handout, levert uw personeel onmisbaar advies in het handelen voor, tijdens en na een overval. Wij doen dit vanuit een plezierige, veilige basis waarbij uw medewerkers met hun eigen werkpraktijk centraal staan. De overvaltraining van LUNIEK Training & Acteurs is conform de richtlijnen van de Nederlandse Politie opgesteld.

Train uw personeel preventief met de overvaltraining van LUNIEK Training & Acteurs.
Bel vrijblijvend voor meer informatie: 024 - 323 14 14 of ga direct naar
« Contact »