DISCLAIMER

 

Disclaimer - LUNIEK Training & Acteurs

Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op alle websites van LUNIEK Training & Acteurs, haar subpagina’s, emails, bijlagen en documenten. Door de websites van LUNIEK Training & Acteurs, haar subpagina’s, emails, bijlagen en documenten te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacy verklaring
U kunt alle websites van LUNIEK Training & Acteurs, haar subpagina’s, emails, bijlagen en documenten lezen zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen.
Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt .
Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.LUNIEK Training & Acteurs is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals op deze pagina staat weergegeven.
LUNIEK Training & Acteurs verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten en wanneer u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
LUNIEK Training & Acteurs verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het kunnen toesturen van een offerte, bevestiging en/of een factuur
- Verzenden van onze nieuwsbrief
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
LUNIEK Training & Acteurs neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
LUNIEK Training & Acteurs bewaart uw gegevens zolang totdat u aangeeft dat u ze verwijderd wilt hebben. 

LUNIEK Training & Acteurs verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 
LUNIEK Training & Acteurs gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 
Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek via het contactformulier. 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. 
LUNIEK Training & Acteurs zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. LUNIEK Training & Acteurs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op de websites van LUNIEK Training & Acteurs, haar subpagina’s, emails, bijlagen en documenten is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op alle websites van LUNIEK Training & Acteurs, haar subpagina’s, emails, bijlagen en documenten zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. LUNIEK Training & Acteurs aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op alle websites van LUNIEK Training & Acteurs, haar subpagina’s, emails, bijlagen en documenten.

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op alle websites van LUNIEK Training & Acteurs, haar subpagina’s, emails, bijlagen en documenten kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om alle websites van LUNIEK Training & Acteurs, haar subpagina’s, emails, bijlagen en documenten zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op alle websites van LUNIEK Training & Acteurs, haar subpagina’s, emails, bijlagen en documenten berust bij LUNIEK Training & Acteurs of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan LUNIEK Training & Acteurs. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door LUNIEK Training & Acteurs.