Eigenaar LUNIEK

LUNIEK is een samenvoeging van 'ludiek' en 'uniek': trainingen die speels zijn met een unieke persoonlijke leerervaring. Dát is wat Laurent Chamuleau telkens met passie en zorgvuldigheid creëert.

LUNIEK Training & Acteurs | Laurent Chamuleau

De wereld vriendelijker maken met oprecht contact, dat is de persoonlijke missie van Laurent Chamuleau. Met een vader uit het onderwijs en een moeder in de zorgverlening genoot hij een sociale opvoeding in een groot gezin. Laurent voelt zich vereerd wanneer hij iets mag betekenen voor een ander. Hij draagt met plezier bij aan verbinding, verrijking en meer betekenis in het leven.

Als afgestudeerd Agoog -gespecialiseerd met theater als medium- zet Laurent vormingsleer en theater in als instrument om medewerkers resultaatgericht te trainen en daarbij ook een bijdrage te leveren aan hun persoonlijke ontwikkeling.

Het ontstaan van LUNIEK Training & Acteurs
Laurent zocht in zijn eerdere werkzaamheden steeds meer verdieping in zijn interacties met anderen en wilde betekenisvoller zijn. Hij wilde mensen naast een glimlach, ook hulp, zingeving en groei bieden. Want ‘er zijn voor een ander’, loopt als een rode draad door zijn leven. Niet alleen voor het moment, maar juist op lange termijn.

Met deze gedachte richtte Laurent eind 2003 'LUNIEK Training & Acteurs' op. De naam LUNIEK is een samenvoeging van 'Ludiek' en 'Uniek': trainingen die speels zijn met een unieke persoonlijke leerervaring. Dát is wat Laurent met LUNIEK Training & Acteurs telkens weer met passie en zorgvuldigheid creëert.
Daarnaast is Laurent de oprichter van het landelijk platform Trainingsacteursgezocht.nl, is hij actief lid van de NVvT, vakcommissielid van het Nederlands Kwaliteitskeurmerk voor Trainers en Trainingsacteurs het NIVTTA, medeauteur van het boek "De Alles Arts" en is hij gastdocent op diverse universiteiten, hogescholen en ROC's in Nederland waaronder de Universiteit van Breda, Hogeschool Zuyd te Heerlen en de Toneelschool van Amsterdam De Trap voor de opleiding van trainingsacteurs. (Zie voor meer werkzaamheden van Laurent Chamuleau ook LinkedIn en Wikipedia)

Vertrekpunt
Laurent maakt oprecht contact, schept veiligheid en gelijkwaardigheid; en hiermee de prettige dynamiek om samen het onderzoeksproces in te gaan en nieuwe inzichten op te doen. Laurent creëert bij de cursist bewustwording van het eigen gedrag en hiermee de start van een nieuw persoonlijk ontwikkelingsproces. 

Bel vrijblijvend voor een kennismaking of een samenwerking via 024 - 323 14 14 of stuur een email via Contact