Kwaliteitskeurmerken

LUNIEK Training & Acteurs heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Wij laten ons jaarlijks toetsen door de volgende onafhankelijke organisaties.

Kwaliteitskeurmerken | Referenties - LUNIEK Training & Acteurs
Arbeidsinspectie & Veilige Publieke Taak
De trainingen van LUNIEK Training & Acteurs zijn overeenkomend met de eisen van de arbeidsinspectie en conform het beleid 'Veilig Publieke Taak' van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Dit programma beoogt dat werkgevers en werknemers met een publieke taak, deze op een veilige en respectvolle wijze kunnen uitvoeren en dat zij effectief kunnen handelen tegen agressie en geweld. In het expertisecentrum Veilige Publieke Taak (nu 'Agressievrij Werk' genaamd), staat LUNIEK Training & Acteurs aangemerkt als aanbevolen trainingsbureau.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze handreiking met daarin de aanpak conform de eisen van de arbeidsinspectie en het beleid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken:
http://www.luniek.com/HandreikingVeiligheidsbeleid
ISO 17024
De kwaliteit en de vakbekwaamheid van LUNIEK Training & Acteurs is onafhankelijk en objectief beoordeeld en in overeenstemming gewaarborgd met de NEN-EN-ISO-IEC 17024 certificatie. (Certificaatnummer 10250671181471932)
https://www.iso.org/home.html
NIVTTA
LUNIEK is gecertificeerd met het NIVTTA kwaliteitskeurmerk. LUNIEK voldoet hiermee aan de jaarlijkse strenge tarief- en kwaliteitsnormering en -bewaking van het NIVTTA keurmerk voor al haar trainers en trainingsacteurs. LUNIEK behaalde het afgelopen jaar voor haar kwaliteitsnormering een gemiddelde trainingsscore van een 8,6 op een schaal van 1 t/m 10 per afgenomen evaluatie. De laatste audit werd afgenomen met een beoordeling van 8,8. (ID-NIVTTA: 10-127314)
http://www.nivtta.nl
Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden en Register Zorgprofessionals
LUNIEK Training & Acteurs draagt het Keurmerk van het Kwaliteitsregister en is geaccrediteerd volgens de normen en kwaliteitseisen van de beroepsgroep van zorgprofessionals, verpleegkundigen en verzorgenden opgesteld conform het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden en het Register Zorgprofessionals met 8 punten. (ID nummer: 264151)
http://kwaliteitsregister.venvn.nl/Over-het-register/College
Lerarenregister
LUNIEK is gevalideerd en geregistreerd in het lerarenregister en voldoet daarmee aan de kwaliteitscriteria van het Ministerie van Onderwijs. (Aanbodcode 00700-97945)
http://www.registerleraar.nl
VOION (Voorheen ARBO-VO)
LUNIEK is opgenomen in de Inkoopwijzer van het VOION:
"VOION is een onafhankelijk kennis- en adviescentrum. Hier vindt u de beste trainingen uit het landelijk aanbod, gericht op het leren omgaan met agressie en geweld voor werknemers in het voortgezet onderwijs. Alleen die trainingen die voldoen aan de specifieke kwaliteitscriteria voor het voortgezet onderwijs zijn hierin opgenomen."
Klik op de links voor de 'Vermelding van LUNIEK Training & Acteurs' en voor de 'Kwaliteitsbeoordeling, verantwoording & selectiecriteria'.
http://www.voion.nl
KIKK recreatie
LUNIEK Training & Acteurs is een erkend opleidingsinstituut binnen de recreatie sector. Hierdoor kunt u als ondernemer beroep doen op beschikbare subsidies voor uw recreatiebedrijf conform de eisen en richtlijnen van KIKK recreatie die op twee manieren mogelijk zijn:
- Scholing op initiatief van de werkgever: Iedere werkgever heeft op basis van loonsomgegevens een bedrijfsbudget. De maximum subsidie per medewerker bedraagt € 400,- per jaar.
- Scholing op initiatief van de werknemer: Iedere werknemer heeft een individueel budget van maximaal € 400,- per jaar.
Voor de voorwaarden verwijzen wij u graag naar de website van KIKK recreatie, de Fonds-cao Bijlage 3 & 4 en onderstaande link.
https://www.recreatieacademy.nl/Home.aspx

VAKVERENIGINGEN

Naast de verworven kwaliteitskeurmerken is LUNIEK lid van de volgende vakverenigingen:

NVvT
LUNIEK is actief lid van de Nederlandse Vereniging van Trainingsacteurs en heeft de gedragscode ondertekend waarin de beroepshouding mbt integriteit, vakkundigheid en betrouwbaarheid is vastgelegd.
http://www.nvvt.nl
FNV
LUNIEK is aangesloten bij de FNV.
https://www.fnv.nl/