De training heeft als doel leidinggevenden en management te ondersteunen in de opvang en nazorg van medewerkers na agressie en andere schokkende gebeurtenissen.

Opvang & Nazorg | LUNIEK Training & Acteurs

Getroffen collega’s ondersteunen
De training richt zich specifiek op leidinggevenden en management, omdat zij verantwoordelijk zijn voor het opzetten van een goed beleid op dit gebied, maar ook een aantal cruciale elementen van dit beleid zelf uit moeten voeren.

De volgende onderwerpen komen aan bod:
- de eerste opvang van werknemers
- welke praktische zaken dienen zo spoedig mogelijk geregeld te worden om de stress
bij de slachtoffer(s) en andere medewerkers zo laag mogelijk te houden
- omgaan met de ontstane onrust binnen de gehele organisatie

Handreiking Opvang & Nazorg
Een belangrijke voorwaarde voor een succesvol trainingstraject is dat deze gebaseerd is op het beleid en de protocollen van uw organisatie. Dit document geeft u informatie over maatregelen die u kunt nemen om binnen uw organisatie medewerkers effectieve opvang te verlenen na schokkende gebeurtenissen. Deze handreiking bevat een gedegen aanpak die overeenkomt met de richtlijnen van de door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties opgestelde ‘Veilige Publieke Taak’:
Download hier de Handreiking Opvang & Nazorg.

Mocht u na het lezen van de informatie nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op. We informeren u graag over dat waar wij goed in zijn;
uw organisatie versterken door uw werknemers met daadkrachtige handvatten te voorzien!
Bel vrijblijvend voor meer informatie: 024 - 323 14 14 of ga direct naar « Contact »