Interactief Theater

Regie Theater | LUNIEK Training & Acteurs

Regietheater, wat houdt dat in?
Bij regietheater worden er situaties van de werkvloer nagespeeld, waarbij de deelnemers de acteurs aansturen. Het verloop van de scènes wordt bepaald door de inbreng van de deelnemers zelf. Regietheater heeft als doel problematiek, valkuilen of dilemma’s op de werkvloer inzichtelijk en bespreekbaar te maken.

Hoe?
Eerst wordt een aangedragen werksituatie op ludieke wijze gechargeerd nagespeeld, waardoor direct zichtbaar wordt wat het probleem is. Daarna spelen we dezelfde scene opnieuw, maar nu bijgestuurd door collega’s uit het publiek. Zij mogen "STOP!" roepen en de acteurs praktische aanwijzingen geven hoe wél om te gaan met de nagespeelde problematiek. De scène wordt nogmaals gespeeld om te kijken wat het effect is van de nieuwe aanwijzingen. Doordat het publiek zelf oplossingen aandraagt voor de gespeelde scènes, wordt er onder leiding van onze trainer automatisch actief nagedacht over de betreffende problematiek.

Waarom kiezen voor Regietheater?
Omdat u op luchtige wijze de vinger op de zere plek in uw bedrijf wilt leggen en openlijk een discussie wilt starten waarbij iedereen wordt betrokken. Omdat u een bewustwordingsproces wilt creëren m.b.t. het individuele- en/of groepsfunctioneren. Of omdat u een discussie wilt aanwakkeren waarbij meningen open worden uitgewisseld; om de betrokkenheid tot de betreffende problematiek te vergroten. Of omdat u een trainingreeks op een inhoudelijke en ludieke manier wilt starten. Regietheater is breed inzetbaar: van een select gezelschap tot de hele organisatie of beroepsgroep.

Waarom LUNIEK?
LUNIEK weet de perfecte balans te vinden tussen een ludieke en kritische reflectie. Wij zijn van mening dat naast feedback, humor een belangrijk element is om draagvlak te creëren voor beladen thema’s. Hoe moeilijk het onderwerp ook is, uw mensen lopen met een positief gevoel naar buiten nu er weer vooruitgang in zit!

Zie ook ons laatste nieuws over regietheater en een informatief artikel in het NRC Handelsblad.

Op zoek naar een nieuwe manier om uw werknemers voor een actueel thema te enthousiasmeren? Bel vrijblijvend voor meer informatie 024 - 323 14 14